Love Live! Sunshine!! Yoshiko Tsushima EXQ Casual Season 2 Figure

$30.00

Height: 22cm